Noveller för högstadiet

Ajvide Lindqvist, John: Elda telefonkataloger (publicerad i Färdlektyr 2006)
Dagerman, Stig: Att döda ett barnÖverraskningen 
Hassen Khemiri, Jonas: Oändrat oändlig ur samlingen “Invasion”
Kieri, Katarina: Majas morsas kompis sambo
Myrios novellförlag, www.myrios.se: nyskrivna noveller i Mp3-format med lärarmaterial
Människosaker –dikter och noveller på liv och död från Afrika, Asien och Latinamerika http://www.karavan.se/html/manniskosaker.html
Naumann, Cilla: Kulor i hjärtat
Söderberg, Hjalmar: Pälsen 
Älskar, älskar inte: nordiska ungdomsnoveller / redaktör: Carina Gabrielsson Edling